Rambla Catalunya 50, pral. 1a
08007 Barcelona
 

t...+34 93 4874042
f...+34 93 4875092
[email protected]

 
  Xavier Escribà
02.12.2004 - 15 .01.2005
     

Pintura, objectes pictòrics

Pintar poden ser coses diferents. Em fa por el moment en el que hi deixo d'existir-insistir, és una por més present que abans. És clar que em podria dir que desprès d'una pintura en hi ha una altra i una altra… i de fet és així, però cada pintura té la seva pròpia existencia i naturalment un vol sentir-se orgullos de cadascuna d'elles. M'agradaria que avui estigués en el bon lloc i temps… ni em vull anticipar, ni sé que puc viure de records. Tornaré al taller i de nou m'enfrontaré a un present que em colpeja alhora que fuig enriguent-se. La pintura et demana continuament quin és el el teu estat de salut, vol saber i et fa decidir sobre el què vols i perquè vols lluitar. Avui per avui dono gràcies a la pintura per fer-me saber com soc i què vull fer.

Xavier Escribà

 

 

Painting, painting objects

Painting can be different things. I am afraid of the moment in which I stop existing-insisting, it is a frightening more present than before. Of course I could say that before a painting there is another and another, and in fact that is the way it is, but every painting has his own existence and naturally a need of feeling proud of every one of them. I would like her to be in the right time and place.. I do not want to anticipate, and I know that I can not live on past souvenirs. I would return to the studio and again I will face a present that hits me at the same time as it runs away in a laughter. The painting asks you continuously which is your mental state, she wants to know and makes you decide on what you want and why do you want to fight for. Today I mercy painting for making me know how I am and what I want to do.

Xavier Escribà

.

 

 

Babella, 2004
Cigar (a Claire) ,2004
Les yeux de Paul Klee(35 anys), taronja l, 2004
Restos pictòrics 2004
,